Little Dreamer

"I'm a dreamer. I have to dream and reach for the stars, and if I miss a star then I grab a handful of clouds."
Ask me anything
Submit

hisandherquotes:

my blog will make you smile or cry♡

(Source: wonderfulsenses)

Hà Nội, 13.10.2013, cảnh tượng không bao giờ tôi còn có thể gặp lại trong cuộc đời.

(bấm vào hình để xem kích cỡ lớn hơn)

nguồn: Báo Thể thao & Văn Hóa

(Source: v-a-g-a-b-a)

DAYS

What are days for?
Days are where we live.
They come, they wake us
Time and time over.
They are to be happy in:
Where can we live but days?

Ah, solving that question
Brings the priest and the doctor
In their long coats
Running over the fields.

PHILIP LARKINS (via idajosefins)

159 plays

wildthicket:

One Day by Kodaline

my wish

expect0—-patr0num:

I wish I knew what it felt like to be happy.
I wish I knew what it was like to feel loved.
I wish I knew what it was like to feel beautiful.
I wish I knew what it was like to be skinny.
I wish I knew what it felt like to feel wanted.
I wish I knew what it felt like to be confident.
I wish I knew what it felt like to be anyone but me.

hisandherquotes:

my blog will make you smile or cry♡

hisandherquotes:

my blog will make you smile or cry♡

stranger's lair: không đề 68 

lucilucius:

anh tìm em nơi góc quen cuối ngõ

có chú trông xe như phật kiết già

hoa mùa này rụng trắng lối chân qua

như cũng hiểu những điều ta vẫn nghĩ

.

em ngồi ôm một niềm vui bé tí

cốc ca cao thơm nắng lúc ban chiều

ai cũng cần có một kẻ để yêu

để không nói những điều không muốn nói

.

ngày…

(Source: worshipgifs)

definitelydope:

Sunset says (by childishToy*)

More Information